Van herdenken naar bewustmaken

De stad Eindhoven is op 18 september 1944 door de geallieerde troepen bevrijd.
Al vanaf 1945 wordt de bevrijding ieder jaar herdacht Ún gevierd. Van meet af aan lag het accent daarbij op herdenken, met name door het ontvangen en zo in persoon bedanken van de oud-strijders die aan onze bevrijding hebben bijgedragen.

Nu het aantal nog levende oud-strijders steeds verder afneemt, verschuift het accent van de bevrijdingsviering als vanzelf naar de betekenis van leven in vrijheid. Aan het tonen van dankbaarheid aan onze bevrijders wordt daarom nadrukkelijk de boodschap toegevoegd, dat leven in vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat het ook nu nog nodig is daarvoor te strijden. Deels ook letterlijk, zoals de Nederlandse militairen laten zien die zich voor vredesmissies overal ter wereld inzetten.

Binnen de bevrijdingsviering is een grote plaats ingeruimd voor de jeugd van Eindhoven om zo de volwassenen van de toekomst bewust te maken van de waarde van leven in vrijheid. Daarbij passen ook de diverse activiteiten voor jongeren, waaronder het jaarlijkse bezoek van een delegatie scholieren aan Bayeux in de week die aan 18 september vooraf gaat.

>